SOVA

Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o. p. s. Neratovice je školou ekonomického zaměření s moderními metodami výuky, rodinným prostředím a s individuálním přístupem k žákům. Velmi dobře se rozvinula spolupráce s městem, které poskytuje prostředky na rozvoj a modernizaci školy.

Školu založila v roce 1993 Ing. Hana Kletečková (historie). V roce 2010 došlo ke změně zřizovatele. Novým zřizovatelem školy se stala Němcova selská mlékárna Radonice, spol. s  r. o., v čele s jednatelkou Ing. Hanou Němcovou, dcerou zakladatelky (organizační struktura).

Pedagogický sbor je plně odborně a pedagogicky kvalifikován. Všichni vyučující se průběžně účastní odborných školení, takže si neustále zvyšují kvalifikaci ve svých oborech, průběžně modernizují pomůcky a výukové materiály.

Škola disponuje moderním vybavením, využíváme e-learning, elektronický systém zadávání známek na internet. Z odborných předmětů klademe důraz na ekonomiku a účetnictví (maturitní předměty).

Žáci si od druhého ročníku volí ze dvou zaměření:  Cestovní ruch a Ekonomické systémy.
Předmět Cestovní ruch připravuje žáky na pozice delegátů, průvodců a pracovníků cestovních agentur a kanceláří. V předmětu Ekonomické systémy se žáci seznámí s možnostmi využití SW a HW v praxi (kancelářský software, ekonomické, účetní, řídicí systémy).

Pro zájemce o studium na vysokých školách je posílena výuka angličtiny, matematiky a společenských věd.

V rámci povinné studentské praxe škola spolupracuje s regionálními organizacemi, podniky a podnikateli.

Výuka jazyků na škole je zaměřena nejen na zvládnutí státních maturit, ale i na skutečné komunikativní dovednosti. Škola se zčastňuje mezinárodního projektu AISEC, který zprostředkovává výměny žáků. Jedním z jeho cílů je prohloubení komunikace v angličtině a podpora multikulturního povědomí žáků.

Žáci mohou získat certifikáty znalosti jazyků FCE,  CEF, TOEFL, CEFLA, DELF, státní zkoušku z kancelářského psaní na klávesnici. V rámci výuky nabízíme možnost autoškoly za zvýhodněné ceny.

Do Neratovic je z okolních oblastí dobré vlakové i autobusové spojení.